Oferta - druk 3D

Działamy na obszarze całego kraju

Szybkie prototypowanie

Realizacja prac rozwojowych polegająca na wytworzeniu pojedynczego egzemplarza finalnego produktu, do celów badawczych, testowych oraz oceny wizualnej.

Więcej...

krotkie-serie

Rozwiązania dla branż

Zaproponowane przez spółkę Technology Applied gotowe rozwiązania wykorzystania druku 3D, w konkretnych branżach.

krotkie-serie

Krótkie serie

Produkcja mało i krótkoseryjna części, modeli oraz urządzeń przy wykorzystaniu druku 3D.

Więcej...

modelowanie-3d

Projektowanie 3D

Wykonywanie rysunków technicznych detali.

Zaufali nam:

Zaufali nam:

Materiały i technologie

SLS – Selective Laser Sintering jest to technologia druku 3D o największym ze wszystkich dostępnych rozwiązań przyrostowych potencjale produkcyjnym.

Metoda SLS pozwala na druk 3D kilku części, modeli lub też gotowych produktów jednocześnie.

Brak konieczności stosowania podpór sprawia, że wydrukowane modele nie wymagają późniejszej obróbki i mogą służyć jako produkt końcowy już po procesie druku 3D.

Zobacz więcej...

FDM – Fused Deposition Modeling to jedna z najbardziej popularnych i z pewnością najbardziej rozpoznawalnych technologii druku 3D. Swoją popularność zawdzięcza głównie możliwości obserwowania procesu tworzenia obiektu na platformie roboczej urządzenia.

Zobacz więcej...

Technologia Polyjet polega na utwardzaniu światłoczułego fotopolimeru wiązką światła UV.

W technologii Polyjet ciekły fotopolimer natryskiwany jest na model przez dyszę a następnie utwardzany światłem UV. Sposób ten pozwala na wykorzystywanie wielu materiałów równocześnie oraz na mieszanie materiałów o różnych właściwościach.

Zobacz więcej...
Technologia Materiał Przewidywany
czas
realizacji
Wielkość
komory
Grubość
warstwy
Minimalny
detal
Precyzja Minimalna
grubość
ścianki
Kolor Szczegółowa
specyfikacja
SLS PA12 3-5 dni 340x340x600 0,12mm 0,3mm ± 0,3% 0,8mm PDF
FDM ABSplus-P430 3-5 dni 254x254x305 0,178mm 0,3mm ± 0,1% 1,0mm PDF
Polyjet VeroPlus 3-5 dni 490x390x200 0,016mm/0,033mm 0,2-0,3mm ± 0,1% 0,4mm PDF
Polyjet TangoBlackPlus 3-5 dni 490x390x200 0,016mm 0,5mm ± 0,5% 1,0mm PDF
Więcej...

Aktualności

Proces wydruku

 • Zasady dokonywania wyceny

  Spółka Technology Applied dokonuje wyceny na podstawie następujących zmiennych:

  • Ilość cm3 drukowanego modelu.
  • Zużycie materiału.
  • Czas pracy urządzenia.
  • Objętość sześcianu opisanego na drukowanym obiekcie.
  • Zużycie materiałów podporowych.

  Każda z powyższych zmiennych ma swoje odniesienie do specyficznych technologii druku 3D. Każda wycena dokonywana jest maksymalnie w ciągu 24 godzin. W celu dokonania wyceny należy wgrać modele 3D w zakładce “Wycena” oraz wypełnić wymagane pola.

 • Zasady płatności

  Spółka Technology Applied podejmuje się realizacji zleceń na podstawie następujących zasad dokonywania płatności:

  • Dla nowych klientów firmy, zlecenie uznaje się za przyjęte po uregulowaniu faktury zaliczkowej w wysokości pełnej kwoty zlecenia.
  • Dla klientów już zamawiających w Technology Applied zlecenie uznaje się za podjęte po mailowym zaakceptowaniu wystawionej przez spółkę Technology Applied oferty. Faktura za powyższe zlecenia wystawiana jest w dniu zakończenia zlecenia. Termin płatności takiej faktury to 7 dni.
  • Zamówienia przekraczające wartość 10 000,00 PLN uznane są za przyjęte po opłaceniu faktury proforma w wysokości 30% wartości zamówienia. Pozostała kwota uregulowana będzie na podstawie faktury o 14 dniowym terminie płatności.
  • W przypadku zleceń wymagających przedpłaty lub zaliczki za moment przyjęcia zlecenia do realizacji uznaje się dzień wpłynięcia środków na konto Technology Applied.
 • Wysyłka

  Wysyłka zrealizowanych zleceń dokonywana jest w taryfie next day za pomocą kuriera w dniu zakończenia wykonania zlecenia na adres podany przez klienta w zamówieniu.

  Za dzień zrealizowania zlecenia uznaje się dzień dokonania wysyłki, a nie jej dostarczenia.

  Koszt przesyłki kurierskiej to 30,00 PLN.

O nas

logo_black
TECHNOLOGY APPLIED sp. z o. o. jest Spółką produkcyjną w zakresie wytwarzania addytywnego części i urządzeń. Znajomość branży oraz technologii z powodzeniem pozawalają nam na przeprowadzanie projektów na każdym poziomie. Od pomysłu poprzez projekt 3D oraz prototyp po krótką lub średnią serię produkcyjną. Wykorzystując przemysłowe technologie druku 3D jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających Klientów z wielu branż. Dzięki zastosowaniu funkcjonalnych i wytrzymałych materiałów nasze wyroby mogą służyć również jako wyroby końcowe. W naszej pracy stawiamy na szybkość, profesjonalizm i dobry kontakt z Klientem.

Zapraszamy do współpracy.

Park maszynowy

Kontakt / Wycena

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Technology Applied sp. z o. o z siedzibą w Białymstoku ul. Żurawia 71a/0.16 15-540- Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTER’A