„Granty na badania o innowacje”, umowa o powierzenie grantu nr Grant/37

„Granty na badania o innowacje”, umowa o powierzenie grantu nr Grant/37

TECHNOLOGY APPLIED Spółka ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała grant na realizację projektu rozwojowego dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania o innowacje”, umowa o powierzenie grantu nr Grant/37.

Cel projektu:
– wprowadzenie innowacji produktowej poprzez wdrożenie nowej usługi w postaci wytwarzania funkcjonalnych prototypów i części w technologii SLS na bazie materiałów PA3200 GF oraz PA 2241 FR.
Planowane efekty: poprawa konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie oferty sprzedaży o wytwarzanie funkcjonalnych prototypów i części w technologii SLS na bazie materiałów PA3200 GF oraz PA 2241 FR.
Wartość projektu: 123 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 75 000,00 PLN