Dotacje z UE

„GRANTY NA BADANIA O INNOWACJE”, UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NR GRANT/37