Dotacje z UE

POIR.02.01.00-00-0244/16 PN. „STWORZENIE CENTRUM BADAWCZO- ROZWOJOWEGO TECHNOLOGII DRUKU ADDYTYWNEGO ORAZ WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO”

„GRANTY NA BADANIA O INNOWACJE”, UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NR GRANT/37