Materiały i technologie

Technologie

Tylko wyspecjalizowany sprzęt.

SLS – Selective Laser Sintering jest to technologia druku 3D o największym ze wszystkich dostępnych rozwiązań przyrostowych potencjale produkcyjnym.

Metoda SLS pozwala na drukowanie 3D kilku części, modeli lub też gotowych produktów jednocześnie.

Brak konieczności stosowania podpór sprawia, że wydrukowane modele nie wymagają późniejszej obróbki i mogą służyć jako produkt końcowy już po procesie druku 3D.

Dzięki tej zalecie projektanci oraz inżynierowie mogą projektować modele o skomplikowanych geometriach bez potrzeby szczególnego dostosowywania modelu do procesu druku 3D.

Proces druku 3D w technologii SLS polega na selektywnym wypalaniu przekrojowego kształtu produkowanego modelu w naniesionej przez urządzenie warstwie proszku poliamidu. Proces ten powtarza się aż do uzyskania wysokości wydruku 3D odpowiadającego wielkości drukowanego obiektu.

Po wykonanym procesie druku addytywnego materiał nie spieczony laserem usuwa się za pomocą odkurzacza przemysłowego, a wyprodukowane części czyści się ręcznie. Niespieczony materiał podlega odzyskowi i po zmieszaniu go w odpowiednich proporcjach z materiałem nie poddanym obróbce termicznej można korzystać z niego ponownie, dzięki temu technologia SLS uznawana jest za metodę wysoce ekologiczną.

Podsumowując do zalet technologii możemy zaliczyć:

 • Możliwość tworzenia skomplikowanych geometrii obiektów.
 • Tworzenie obiektów z funkcjonalnych materiałów.
 • Możliwość produkcji krótkoseryjnej wielu obiektów na raz.
 • Ekologiczność.
 • Szybkość.
 • Wysoką jakość produkowanych obiektów.
 • Możliwość wydruków wysokich detali

FDM – Fused Deposition Modeling to jedna z najbardziej popularnych i z pewnością najbardziej rozpoznawalnych technologii druku 3D.

Swoją popularność zawdzięcza głównie możliwości obserwowania procesu tworzenia obiektu na platformie roboczej urządzenia.

W tej technologii model tworzony jest poprzez nanoszenie warstwa po warstwie roztapianego przez dyszę materiału, który dostarczany jest do urządzenia w postaci żyłki zwiniętej na rolce.

Proces druku 3D w przypadku urządzeń typu FDM wymaga zastosowania materiału podporowego w miejscach, w których kąt nachylenia ściany obiektu przekracza możliwości bezpodporowego nakładania materiału.

Wykorzystywany materiał podporowy może być odłamywany lub wypłukiwany, co pozwala na osiąganie skomplikowanych geometrii obiektów.

Do zalet technologii zalicza się: wykorzystywanie materiałów powszechnie występujących w metodach wtryskowych, wysoką powtarzalność tworzonych części oraz nieskomplikowane procesy post produkcyjne. Części z powodzeniem wykorzystywać można jako aplikacje funkcjonalne urządzeń i instalacji.

Podsumowując do zalet technologii możemy zaliczyć:

 • Funkcjonalne materiały.
 • Komora robocza 254mmx254mmx305mm.
 • Wypłukiwalny materiał podporowy.
 • Szybkie terminy realizacji 3-5 dni roboczych.

Technologia Polyjet polega na utwardzaniu światłoczułego fotopolimeru wiązką światła UV. W technologii Polyjet ciekły fotopolimer natryskiwany jest na model przez dyszę a następnie utwardzany światłem UV.

Sposób ten pozwala na wykorzystywanie wielu materiałów równocześnie oraz na mieszanie materiałów o różnych właściwościach.

W efekcie dzięki technologii Polyjet możemy osiągnąć skomplikowane geometrie stosując wypłukiwany materiał podporowy, elementy sztywne oraz elastyczne a nawet transparentne.

Jest to doskonała metoda prototypowania dzięki, której możemy wydrukować jako całość produkty zachowujące odpowiednie twardości materiału nawet jeżeli są one inne w różnych elementach tego samego modelu.

Ponadto technologia polyjet jest bardzo precyzyjna a już utwardzony fotopolimer jest znacznie gładszy od modeli wykonanych innymi technologiami.

Podsumowując do zalet technologii możemy zaliczyć:

 • Wysoka precyzja modeli. Dokładność  w osi Z nawet 0,017mm.
 • Komora robocza 490mmx390mmx200mm.
 • Wypłukiwalne materiały podporowe.
 • Możliwość  mieszania materiałów w celu uzyskiwania konkretnych parametrów wytwarzanych części.
 • Doskonała do zastosowań prototypowych.
 • Szybkie terminy realizacji 3-5 dni roboczych.

Materiały

PA12 jest materiałem uniwersalnym o zrównoważonych własnościach materiałowych i wysokiej wytrzymałości oraz sztywności. Wykazuje on dobrą odporność chemiczną oraz jest materiałem trwałym. Wykorzystując PA12 w technologii druku addytywnego SLS uzyskujemy dużą dokładność wyrobu. Materiał ten nadaje się  do wszelkiego rodzaju obróbki. W celu uzyskania dokładnej specyfikacji materiału prosimy o zapoznanie się z załączoną kartą chrakterystyk.

Dostępne kolory:

PDF

Materiał VeroPlus to funkcjonalna żywica akrylowa o wysokiej sztywności. Nadaje się perfekcyjnie do zastosowań prototypowych. Dzięki wysokiemu detalowi wydruku oraz funkcjonalnym parametrom technicznym może służyć jako materiał prototypowy w celu sprawdzenia pasowania lub ergonomii detalu, a nawet pracy całego urządzenia. W celu uzyskania dokładnej specyfikacji materiału prosimy o zapoznanie się z załączoną kartą charakterystyk.

Dostępne kolory:

PDF

Należący do grupy materiałów gumopodobnych materiał TangoBlackPlus odnajduje zastosowanie w testach funkcjonalnych elementów gumowych. Za jego pomocą można tworzyć miękkie w dotyku powłoki i powierzchnie. Służy do produkcji prototypowej uchwytów, uszczelek, węży, obuwia oraz wielu innych części i urządzeń. W celu uzyskania dokładnej specyfikacji materiału prosimy o zapoznanie się z załączoną kartą chrakterystyk.

Dostępne kolory:

PDF

ABSplus jest materiałem termoplastycznym wykorzystywanym w technologii FDM. Części wydrukowane z tego materiału mają bardzo dobre właściwości mechaniczne oraz są odporne na degradacje. ABSplus oferuje szeroką gamę kolorów: kość słoniowa, biały, niebieski, żółty, czarny, czerwony, pomarańczowy, zielony oraz szary. Materiał modelowy współpracuje z rozpuszczalnym materiałem podporowym, dzięki czemu możemy uzyskać skomplikowane geometrie oraz kształty modeli. W celu uzyskania dokładnej
specyfikacji materiału prosimy o zapoznanie się z załączoną kartą chrakterystyk.

Dostępne kolory:

PDF

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTER’A