Oferta

Krótkie serie produkcyjne

Technologia druku 3D pozwala na produkowanie pojedynczych egzemplarzy oraz krótkich serii części i produktów. Odpowiednio zaprojektowany model 3D daje możliwość bezpośredniego przystąpienia do produkcji addytywnej. Znacznie redukuje to koszty startowe oraz skraca czas realizacji.

Technologia druku addytywnego pozwala z powodzeniem wytwarzać części o geometrii niemożliwej do osiągnięcia przy pomocy frezarki lub wtryskarki. Dzięki temu części naszych Klientów mogą być zaprojektowane w sposób optymalizujący wagę i kształt końcowego produktu.

Do produkcji krótkich serii wykorzystujemy technologię korzystającą z funkcjonalnych materiałów. Dzięki czemu nasi Klienci mogą używać wyprodukowanych części jako produktów końcowych w swoich projektach.

Korzystając z przemysłowych rozwiązań wytwarzania addytywnego mamy możliwość szybkiej reakcji na potrzeby naszych Klientów. W celu rozpoczęcia produkcji potrzebujemy jedynie modelu 3D. Pozwala to na realizację zleceń w okresie 3-5 dni roboczych.

SLS

SLS to anglojęzyczny skrót od selektywnego spiekania laserowego. Technologia ta umożliwia wyprodukowanie funkcjonalnych prototypów i części przy pomocy lasera wypalającego kształt obiektu w sproszkowanym poliamidzie. Proces tez odbywa się warstwa po warstwie tworząc pożądany obiekt.

Dostępne materiały:
PA12

Szybkie prototypowanie

Technologie wytwarzania addytywnego pozwalają na produkcję pojedynczych sztuk produktów przy jednoczesnym uniknięciu kosztów startowych. Wpływa to bardzo korzystnie na cenę i pozwala na produkcję prototypów, które mogą posłużyć do testów funkcjonalności, oceny kształtu lub do celów sprzedażowych.

Wytwarzanie addytywne pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie procesu wytwórczego bez kroków pośrednich. Dostarczając nam odpowiednio zaprojektowany model 3D nasi Klienci mogą odebrać  swój prototyp nawet w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych.

Firma Technology Applied wykorzystując różne profesjonalne technologie wytwarzania addytywnego jest w stanie dobrać  materiał wykorzystywany w procesie wytwarzania w taki sposób aby jak najbardziej odpowiadał materiałowi planowanemu do użycia przy docelowej produkcji. Pozwala to na badanie funkcjonalności prototypu jeszcze przed rozpoczęciem produkcji masowej.

Ocena kształtu i funkcjonalności obiektów planowanych do późniejszego wdrożenia niejednokrotnie uchroniła budżet naszych Klientów przed ponoszeniem kosztów usuwania błędów projektowych. Dodatkowo nasze technologie znacząco redukują ryzyko znacznego zwiększenia kosztów początkowych projektów w wyniku popełnianych błędów.

SLS

SLS to anglojęzyczny skrót od selektywnego spiekania laserowego. Technologia ta umożliwia wyprodukowanie funkcjonalnych prototypów i części przy pomocy lasera wypalającego kształt obiektu w sproszkowanym poliamidzie. Proces tez odbywa się warstwa po warstwie tworząc pożądany obiekt

Dostępne materiały:
PA12

FDM

Działanie technologii FDM polega na podawaniu materiału w postaci żyłki do dyszy rozgrzanej do odpowiedniej temperatury. Obiekt tworzony jest poprzez nakładanie roztopionego do pewnego stopnia materiału w określonych przez komputer miejscach. Efektem tego procesu jest pożądany produkt.

Dostępne materiały:
ABSplus

Polyjet

Polyjet jest technologią wykorzystującą ciekłe żywice akrylowe, które po procesie nakładania są utwardzane wiązką światła UV. Technologia ta pozwala na mieszanie materiałów bazowych w celu uzyskania materiałów o specyficznych właściwościach (np. elastycznych). Możliwość mieszania materiałów sprawia, że polyjet uważany jest za jedną z najlepszych technologii prototypowych.

Dostępne materiały:
VeroWhitePlus
TangoBlackPlus

Kontakt / Wycena

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Technology Applied sp. z o. o z siedzibą w Białymstoku ul. Żurawia 71a/0.16 15-540- Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTER’A