Zapytanie ofertowe Nr 2/RPOWP/2017 z dnia 25.07.2017 r.

Zapytanie ofertowe Nr 2/RPOWP/2017 z dnia 25.07.2017 r.

Zapraszamy do składania oferty cenowej na nabycie licencji materiałowych umożliwiających powtarzalne wytwarzanie modeli 3D.

Termin składania ofert: 3 sierpnia 2017 r.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe (PL pdf)
Zapytanie ofertowe (PL docx)
Formularz ofertowy (PL docx)

Request for proposal (EN pdf)
Request for proposal (EN docx)
Tender Form (EN docx)

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze.