Zapytanie ofertowe Nr 3/RPOWP/2017 z dnia 21.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe Nr 3/RPOWP/2017 z dnia 21.08.2017 r.

Zapraszamy do składania oferty cenowej na nabycie nieograniczonej czasowo licencji (1 szt.) na oprogramowanie do automatycznej wyceny pozwalającej na skuteczniejszą i szybszą komunikacją firmy Technology Applied ze swoimi klientami. .

Termin składania ofert: 29 sierpnia 2017 r.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe (PL pdf)
Zapytanie ofertowe (PL docx)
Formularz ofertowy (PL docx)

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze.